Vụ ông Nén kiện cha: Luật sư nhận bảo vệ quyền lợi cho Nén nói gì?