00:00

Vụ sửa kết quả Covid-19 thành dương tính: Tạm đình chỉ công tác 2 điều dưỡng

TIN LIÊN QUAN