Vụ tạt axít ở Quảng Ngãi: Thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng