Vụ tàu Philippines bị đâm chìm: Tàu Việt Nam giúp thế nào?