Vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương: Không khí buồn bao trùm 2 ngôi trường