Vụ thảm sát ở Bình Dương: Hàng xóm nghe tiếng khóc lúc nửa đêm