Vụ tính nhầm tiền điện tới gần 90 triệu đồng: Kỷ luật 4 cán bộ