Vụ vợ nhốt chồng trong chuồng cọp suốt 3 năm: 'Nếu không vào đó chắc bố em không sống đến ngày hôm nay'