Vua Thái Lan sa thải cận vệ phòng ngủ vì 'tội thông dâm'