Vừa đặt chân về, HLV Nishino đã phải nhận 'đòn phủ đầu' nặng nề từ báo Thái Lan