Vừa đến nơi tổ chức 'siêu đám cưới', đây là điều mà 'hội lầy' Ngô Kiến Huy, Diệu Nhi làm ngay