00:00

Vừa hay tin cuồng phong bão tố kéo đến, 2 nhân viên nhà hàng trở tay không kịp bị cuốn bay lên không trung 6m, tạo nên cảnh tượng như phim

TIN LIÊN QUAN