Vừa thua đáng trách, 'thần đồng' của Thái Lan vẫn cao giọng thách thức tuyển Việt Nam