Vừa trình diễn xong chương trình gây quỹ, Thủy Tiên tức tốc bay ra Huế tiếp tục cứu trợ