Vừa trở lại Nhã Phương 'tự review' vai diễn của mình không đột phá, tiết lộ từng trầm cảm sau sinh