Vừa về Việt Nam, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng nhận tin không vui về trước vòng 13 V.League 2019