Vượt đường lũ, chú rể 'cưỡi' trâu rước cô dâu về nhà