00:00

Vứt đi thì tiếc nên người ngư dân đem con cá ế tặng cho Khổng Tử, phản ứng của Khổng Tử khiến các đệ tử sửng sốt

TIN LIÊN QUAN