WHO thông báo thế giới vừa phá kỷ lục mới về COVID-19