WHO tiếp tục nỗ lực không ngừng điều tra về virus gây bệnh Covid-19