World Travel Awards Châu Á – Châu Đại Dương vinh danh Bà Nà Hills là 'Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam'