Wowy và Dế Choắt đi từ thiện miền Trung sau chiến thắng ở Rap Việt