Xạ thủ bắn tỉa thuộc lữ đoàn 121 bộ binh cơ giới quân đội Syria trên chiến trường Hama

Quân sự