Xác định 10 cái tên vào vòng trong tại Asian Cup 2019