Xác định danh tính nam thanh niên tử vong bất thường ở ven đường