Xác ướp Ai Cập 3.000 năm vùi trong hầm cùng cá sấu 1,6 mét

Các nhà khảo cổ học phát hiện những xác ướp Ai Cập gần 3.000 năm tuổi cùng với một xác ướp cá sấu hiếm gặp dưới tầng hầm một nhà thờ ở Ukraine.

Chuyện lạ