Xây dựng quy hoạch tổng thể cho ngành năng lượng quốc gia

Chiều 28-8, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo lần 1 Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Gọi tắt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia).

Mục tiêu tổng quát đặt ra trong Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia là nhằm cung cấp đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý, thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng...

Quang cảnh hội thảo.

Dự kiến Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 14 chương, chia làm 4 phần, gồm: Phần 1: Hiện trạng năng lượng quốc gia và kết quả thực hiện quy hoạch; phần 2: Tình hình và dự báo phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển các phân ngành năng lượng; phần 3: Phương án phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phần 4: Cơ chế, giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể về năng lượng. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 5 chương đầu tiên của Quy hoạch này.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia lần này có bối cảnh tương đối khác với những lần lập quy hoạch trước. Quy hoạch tổng thể về năng lượng được đặt ra với yêu cầu mới trong việc giải quyết các vấn đề phát triển hài hòa các phân ngành năng lượng trong nền kinh tế, đưa ra một quy hoạch động và mở hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước trong ngành năng lượng. Đồng thời, quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia có liên quan tới nhiều quy hoạch đang trong giai đoạn xây dựng như: Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch giao thông, quy hoạch không gian đô thị, quy hoạch phát triển công nghiệp... Trên thực tế, khả năng đồng bộ các quy hoạch này là một thách thức lớn.

Tại hội thảo, các cơ quan tư vấn đã báo cáo các nội dung thực hiện trong 5 chương đầu của Đề án Quy hoạch, gồm: Đánh giá hiện trạng năng lượng quốc gia; đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các phân ngành năng lượng; tình hình và dự báo phát triển kinh tế-xã hội; hiện trạng sử dụng năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng; tiềm năng, khả năng khai thác, cung cấp và định hướng phát triển sản xuất các phân ngành năng lượng.

Các ý kiến cũng cho rằng, ngành năng lượng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành. Ngành năng lượng đã trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại nhiều địa phương và đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ngành năng lượng vẫn còn nhiều hạn chế trong: Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng; phát triển đồng bộ hạ tầng năng lượng; thu hút vốn đầu tư vào phát triển năng lượng, giảm thiểu tác động môi trường....

Theo Tin, ảnh: VŨ DUNG/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/xay-dung-quy-hoach-tong-the-cho-nganh-nang-luong-quoc-gia-633319

Tags: tổng thể  |  năng lượng  |  quy hoạch  |  phát triển  |  Quốc Gia  |  KINH TẾ  |  phân ngành  |  thực hiện  |  2021 2030