Xây dựng "thế trận lòng dân" từ những việc làm thực tiễn

Xây dựng “thế trận lòng dân”, góp sức để biên cương thêm khởi sắc, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng khấm khá là nhiệm vụ được các đơn vị quân đội thực hiện thường xuyên và liên tục. Tại tỉnh Lai Châu - nơi điều kiện của người dân vùng biên giới vẫn còn rất nhiều khó khăn, các đơn vị quân đội trên địa bàn đã và đang thực hiện tốt chủ trương “ba bám”, “bốn cùng”, “năm có” chung sức xây dựng cuộc sống mới cho người dân, để họ yên tâm gắn bó với mảnh đất biên cương.

Thứ bảy, 05/12/2020 15:07

Thời sự