Xe Lexus tông đoàn đưa tang 4 người chết: Gia cảnh khốn cùng của đội âm công