Xe bồn đâm xe khách ở Lai Châu: Ai phải chịu trách nhiệm khi lái xe đã chết?