Xe công an ghé nhà cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng