Xe cứu hỏa hú còi nhưng ô tô con nghênh ngang không nhường đường

"Yêu cầu ô tô giảm tốc độ, đi gọn tay phải của mình", lính cứu hỏa hét vào loa, nhưng chiếc Morning vẫn chình ình trước mặt.

Thời sự