Xe tải mất lái lao thẳng cột đèn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Thế giới