Xe tăng Nga lập kỷ lục tốc độ tại giải đua tăng quốc tế