Xe tăng T-72B3 của Nga trong buổi diễu hành "Ngày chiến thắng" tại Serbia.

NA

Quân sự