Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV của Quân đội Ukraine trong quá trình chiến đấu

Hiện nay trong biên chế Quân đội Ukraine vẫn còn một số lượng rất lớn xe tăng T-64 các phiên bản (nhiều nhất là biến thể T-64BV), dòng MBT trên vẫn giữ vai trò xương sống của lực lượng thiết giáp quốc gia Đông Âu này.

Quân sự