Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A (ZTZ-99A ) của Trung Quốc

The Most Powerful Chinese Tank ZTZ-99A Type 99A

Quân sự