Xe tăng được vận chuyển bằng đường sắt đến Washington D.C. Nguồn: Reuters

Quân sự