Xe tăng quân đội Syria thẳng tiến vào tỉnh Idlib

Quân sự