Xem 10 bộ bài bị xé bay tung toé dưới sức mạnh của máy nén thuỷ lực

Chiếc máy nén thuỷ lực tiếp tục tìm kiếm đối thủ mới, nhưng lần này vẫn là cuộc chiến một chiều.

Thế giới