Xem Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đất đối không phản ứng nhanh

Ngày 4-8, Ấn Độ vào đã bắn thử một tên lửa đất đối không phản ứng nhanh dùng trong mọi thời tiết và mọi địa hình (QRSAM) từ một khu thử nghiệm tên lửa ở Odisha. Vụ thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ tiếp tục tăng cao.

Quân sự