Xem xét đóng cửa cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point sau vụ việc nhốt trẻ vào tủ