Xét xử 'Vụ ông Nguyễn Thành Tài': Ông Lê Hoàng Quân giới thiệu bà Thúy gặp bà Thủy?