Xét xử trọng án tại Đan Phượng: Người thân mong tòa xét xử đúng người, đúng tội