Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) lãi 462 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm gần 13% so với cùng kỳ

Trong đó riêng quý 3 Xi măng Hà Tiên 1 báo lãi sau thuế 149 tỷ đồng.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3, doanh thu Xi măng Hà Tiên 1 đạt 1.984 tỷ đồng, giảm 9,3% so với quý 3 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ giảm giá vốn thấp hơn, chỉ 6,2% nên lợi nhuận gộp thu về đạt gần 334 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,8%. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, phần lớn từ xi măng và clinke. Doanh thu tư gạch, cát ISO và các khoản khác không đáng kể.

Trong quý 3, chi phí tài chính giảm 11,6 tỷ đồng, xuống còn 55,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 40 tỷ đồng. Tính đến hết quý 3 tổng nợ phải trả của Xi măng Hà Tiên 1 giảm hơn 1.100 tỷ đồng, xuống còn 3.811 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.984 tỷ đồng (giảm 390 tỷ đồng) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 372 tỷ đồng (giảm 435 tỷ đồng).

Trừ các khoản chi phí khác, quý 3 Xi măng Hà Tiên 1 báo lãi sau thuế 148,5 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Phía công ty cho biết quý 3 vừa qua sản lượng tiêu thụ xi măng và giá bán giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời do đánh giá chênh lệch tỷ giá số dư cuối kỳ các khoản vay ngoại tệ, nên ghi nhận lỗ tỷ giá hơn 6 tỷ đồng trong quý trong khi quý 3 năm ngoái lãi chênh lệch tỷ giá hơn 20 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 5.750 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng, hoàn thành gần 71% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 462 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/9/2020 Xi măng Hà Tiên 1 còn 1.039 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 770 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 70 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Vốn chủ sở hữu đạt trên 5.700 try đồng trong đó vốn góp chủ sở hữu là 3.816 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt trên 9.500 tỷ đồng (giảm 770 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm).

Theo Nguyên Phương/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/xi-mang-ha-tien-1-ht1-lai-462-ty-dong-trong-9-thang-dau-nam-giam-gan-13-so-voi-cung-ky-420202310105459560.htm

Tags: Hà Tiên 1 HT1  |  Lợi nhuận  |  Hà Tiên 1  |  doanh thu  |  xi măng  |  sau thuế  |  tài chính  |  năm ngoái  |  công ty  |  chi phí  |  Trong khi