Xin lỗi, sáng nay không có drama. Chúng tôi mong bạn sống tích cực.