Xóa sổ 'xưởng' sản xuất ma túy cực lớn do người Trung Quốc điều hành