Xôn xao cảnh Chủ tịch phường cầm ô đứng trên bè có người kéo