Xôn xao thông tin Nhã Phương đến quá trễ họp báo phim tận 2 tiếng, phóng viên lên tiếng bỏ về