Xót xa nhìn ngàn con lợn chết trắng chuồng trong mưa lụt